För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Varför är separering av urin och fekalier viktigt i komposttoaletter?

Andra anledningen till att en Air Head inte luktar, är den aerobiska komposteringsprocessen som möjliggörs med en luftig och lagom fuktbalans. Aerob kompostering är nedbrytning av organiskt material med hjälp av mikroorganismer som kräver syre. Mikroberna som ansvarar för komposteringen är naturligt förekommande och lever i fukten som omger organiskt material. Syre från luften diffunderar in i fukten och tas upp av mikroberna, och i motsats till en anaerob process så är resultatet luktfritt. I den anaeroba processen i en traditionell mulltoa så packas det oseparerade samt blöta materialet och luktar illa.

Hur bidrar en Air Head till en aerobisk komposteringsprocess?

I en Airhead tillför vi syre genom att en offgrid ventilationsfläkt skapar en ständig genomströmning av luft, som suger ut överskottsfukt samtidigt som syre tillförs. Denna process förstärks med hjälp av en omrörningsvev som gör att innehållet inte packas ihop utan hålls lagom torrt och luftigt. Med omrörningen bryts fekalierna ned i mindre delar, vilket ger en större yta för mikroberna att verka på, för effektiv odörfrihet och igångsatt nedbrytning av det organisa materialet.

Därför har en Air Head stor kapacitet för sin ringa storlek, samt är känd för att inte lukta illa.

Hur ofta bör en Air Head tömmas?

Urinbehållaren töms vanligen inom 1-3 dagar, och fekalietunnan kan användas upp till 70 gånger eller mer, beroende på hur intensivt den används och hinner ha en komposteringsprocess. Två personer som använder den dagligen tömmer tunnan cirka 1 gång i månaden. Tunnan är enklare att tömma än vad nya kunder befarar. Materialet kan komposteras vidare eller lämnas till brännbart avfall.