Urin och fekalier från separations-toalett – anvisningar för omhändertagande

Länken nedan leder till bestämmelser i Gotland kring omhändertagande av urin och fekalier ifrån en separations toalett. Mycket intressant läsning, med klara instruktioner.

Glöm inte:

Om urin/latrin inte kan nyttjas för eget eller för lokalt omhändertagande finns alltid möjligheten att lämna restprodukterna till kommunal avhämtning.”

Detta är viktigt för oss med båt. Viktigast är att urinen inte får tömmas i sjön, helst ska den spolas i en vanligt toalett på land eller i värsta fall bakom en buske om det inte är tättbebyggt.

Länken till publikationen

Lämna ett svar