Problem och funderingar kring båttoalett- utdrag från Transportstyrelse

Problem och funderingar Toalettsystemen som måste bygga om är i system som suttit i båten sedan de var nya som innebär att de måste bytas ut i sin helhet när man börjar att ”riva” i systemen. Slangar och klamrar måste bytas, även septiktank och toaletten kanske måste bytas. Det är inget ovanligt att anslutningar till… Continue ReadingUrin och fekalier från separations-toalett – anvisningar för omhändertagande

Länken nedan leder till bestämmelser i Gotland kring omhändertagande av urin och fekalier ifrån en separations toalett. Mycket intressant läsning, med klara instruktioner. Glöm inte: ”Om urin/latrin inte kan nyttjas för eget eller för lokalt omhändertagande finns alltid möjligheten att lämna restprodukterna till kommunal avhämtning.” Detta är viktigt för oss med båt. Viktigast är att… Continue Reading