Produkter

Enklare att handla

Förvirrad angående den stora mängden delar?Ventiler, pumpar, slangar, klämmor, toalett, tank, ventilationshål, m m som är nödvändiga vid installation av en septiktank.  ”Air Head” är en komplett allt-i-ett enhet för mycket mindre kostnad än för ett septiktanksystem.Med EN tillverkare bakom.

Marin

Marin Air Head Torrtoalett likna mest med en marin toalett med sitt säte storlek.Perfekt till den mindre båten. Kompakt och enkelt att installera, Ta bara borta din gamla vatten toalett och skruva fast din nya bekväma Marin Air Head Torrtoalett.Kolla här hur enkelt installationen går till

Hushåll

Hushålls Air Head torrtoalett efterlikna mest den bekväma säte storlek som vi har hemma. Lika kompakt i övriga mått.Enkelt att installera, ta bara borta din gamla vatten toalett och skruva fast din nya bekväma Air Head Torrtoalett.Kolla här hur enkelt installationen går till