Installation

Enkel att installera

Installationen är enkel jämfört med andra toalettinstallationer. Skruva fast den i durken/golvet, placera ventilationen, och koppla in fläkten. Det är inte nödvändigt med septiktankar, skrovgenomföring eller större ombyggnader. 

Nedanför kan ni se mått och Instruktionsmanualen