Urin och fekalier från separations-toalett – anvisningar för omhändertagande

Länken nedan leder till bestämmelser i Gotland kring omhändertagande av urin och fekalier ifrån en separations toalett. Mycket intressant läsning, med klara instruktioner. Glöm inte: ”Om urin/latrin inte kan nyttjas för eget eller för lokalt omhändertagande finns alltid möjligheten att lämna restprodukterna till kommunal avhämtning.” Detta är viktigt för oss med båt. Viktigast är att… Continue Reading


Inget nytt … men ändå nyhet!

Separerings/komposterings-toaletter är inget nytt begrepp i vårt miljömedvetna land.
 Inspiration till själva designen har Air Head hämtat från en gammal svenskt design. Det som kanske är nytt är dess otroligt kompakta storlek. Perfekt att installera där det inte finns stort utrymme. Vi har själva använt separerings/komposterings-toalett i vårt hus i skogen. Det var en stor… Continue Reading