Installation

Share

Enkel att installera

Installationen är enkel jämfört med andra toalettinstallationer. Skruva fast den i durken/golvet, placera ventilationen, och koppla in fläkten. Det är inte nödvändigt med septiktankar, skrovgenomföring eller större ombyggnader. 

Nedanför kan ni se mått och Instruktionsmanualen

yes
Köp en Air Head toalett för 10.900kr Köp nu X